Vítejte na stránkách SDH Vrdy

SDH Vrdy na Facebooku:   SDH / Mladí hasiči

OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020 – akce SH ČMS

130let

U příležitosti výročí založení SDH Vrdy, byla vydána pamětní knížka, kterou si zde můžete stáhnout a prohlednout.

Titul_130_s

 Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, Dobrovolné sbory jsou právně samostatné, třebaže se sdružují v profesních sdruženích a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.