Czech version English version German version
Sbor dobrovolných hasičů Vrdy

Předaní daru

Dne 23.12.2020 naše SDH a SDH Dolní Bučice předalo věcné dary klientům Domova důchodců v Čáslavi. Dle přání jsme zakoupili terapeutické pomůcky (panenku Jakuba a dvě kočičky), které jim pomohou trochu zmírnit odloučení od svých rodin.

Publikováno 6.1.2021

Sbor dobrovolných hasičů VrdyCreated by obsah.info, 2013