Czech version English version German version
Sbor dobrovolných hasičů Vrdy

Popaleniny

Popáleniny

Rozdělení I. stupeň – kůže je zarudlá, bez otoků, během hojení se odloupává (hojí se řádově dny) II. stupeň – rána je krytá puchýřem, který po určité době praská a odhaluje podkoží (hojí se týdny) III. stupeň – kůže je bílá, nebolestivá, neboť nervová zakončení jsou zničena (hojí se týdny až měsíce) IV. stupeň – tkáň je zuhelnatělá (kůže je zcela zničena) Pro ohodnocení rozsahu popálení se v lékařství používá pravidlo jedenácti devítek – povrch těla je orientačně rozdělen na oblasti o rozsahu 9% povrchu kůže takto: * hlava * horní část hrudníku (po bránici) a odpovídající horní část zad (zhruba po lopatky) * horní končetina * spodní část břicha a zad * stehna * bérce a chodidla * zbývající 1% tvoří genitál

První pomoc (dospělí)

Těžké popáleniny Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření přes oděv, který musí být odstraněn, co možná nejrychleji) a teplo z popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením. Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na končetinách po dobu 10 až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a zabrání pronikání tepla do hloubky. Neustále sledujeme, zda nedochází k podchlazení. Cokoliv přiškvařené v ráně nevyndavat — nechat to až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat hned — pak už to nepůjde kvůli otoku. Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice. Pokud okamžitý transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit a jejich odstranění před ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je vnímavá na infekci).

Lehké popáleniny Pouze při lehkých popáleninách — jen červená kůže nebo neporušené puchýře — použít Panthenol sprej a sterilní krytí nebo Hemagel avšak nedotýkat se. Okraje s neporušenou kůží možno ošetřit dezinfekcí, např. Betadine mast. Zabezpečíme okamžitě transport k lékařskému ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou (nitrožilní podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku.

První pomoc děti U dětí lze chladit maximálně 1–2 min, hrozí podchlazení. Ve většině případů je prvním postiženým hlavička, která představuje 20 procent z celé plochy těla dítěte. Od pěti procent se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok. Hlavičku a krk chladíme vždy, ale trup a stehna pouze jednorázově. Může totiž dojít k podchlazení, které má za následek prohloubení popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční. Další viz PP u dospělých. Nejdůležitější je včasnost zajištění odborné zdravotnické péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné hodiny.Jestliže se z jakýchkoli důvodů ten interval mezi poraněním a zajištěním adekvátní péče je delší než hodina, nastanou v organismu změny, které jsou nezvratné. Postižený pak do 48 hodin umírá.

Kolik času stačí k vytvoření hluboké popáleniny Tabulka ukazuje, jak nebezpečným nástrojem je kohoutek s horkou vodou. Domácnost s dětmi a starými lidmi by měla svůj ohřívač nastavit maximálně na 49 stupňů Celsia. teplota tekutiny čas 70 stupňů 2 sekundy 53 stupňů 1 minuta 49 stupňů 10 minut

Opaření, které ohrožuje život dětí do dvou let – těžké opaření nad 5 procent povrchu (1 procento je obrys dlaně) – kritické opaření nad 15 procent povrchu Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž je jako těžké hodnoceno opaření 20 procent a jako kritické až 40 procent povrchu těla Epidemiologie * pro popálení je léčeno v průměru 1 % obyvatelstva ročně. 97 % ambulantně, 3 % hospitalizováno. * postižení dětí z celkového počtu představuje 40 %. * až šedesát procent tvoří děti do dvou let věku.

Publikováno 30.1.2014

Sbor dobrovolných hasičů VrdyCreated by obsah.info, 2013