Czech version English version German version
Sbor dobrovolných hasičů Vrdy

Velikonoce 2016

Předvelikonoční volný pátek 25. 3. jsme se rozhodli zpestřit našim dětem z kroužku mladých hasičů velikonoční schůzkou. Oproti minulému roku jsme se rozhodli program obohatit o soutěž ve znalostech a dovednostech, které děti získávaly během roku. Místo startu bylo na koupališti. Na jednotlivých stanovištích pak soutěžily v určování technických prostředků, zdravovědě, topografii, uzlování, určování hasebních prostředků a střelbě ze vzduchovky. Vítězem se stala Klárka Vávrová, ale všechny děti prokázaly dobré znalosti. Po soutěži je čekala opět výroba pomlázek a malování kraslic. Navzdory nepříznivému počasí se schůzka vyvedla.

Publikováno 26.3.2016

Sbor dobrovolných hasičů VrdyCreated by obsah.info, 2013