Czech version English version German version
Sbor dobrovolných hasičů Vrdy

Otravy

Otravy

– První pomoc – chemické jedy (včetně domácích čistících prostředků, parafinu, petroleje, leštidel a barev) – První pomoc – léky, alkohol, jedovaté rostliny a plody

První pomoc – chemické jedy (včetně domácích čistících prostředků, parafinu, petroleje, leštidel a barev): • Je-li postižený při vědomí, dejte mu vypít sklenici vody naráz, příp. můžete podat cca 10 tablet živočišného uhlí (Carbosorb). • NESNAŽTE SE vyvolat zvracení! Pokud postižený zvrací sám, podržte mu hlavu v předklonu tak, aby nemohl vdechnout chemikálie ze zvratků. • Když postižený ztrácí vědomí, uložte jej do stabilizované polohy; přestává-li dýchat, zahajte oživování dýcháním z úst do úst. • Přivolejte lékařskou pomoc co nejdříve.

První pomoc – léky, alkohol, jedovaté rostliny a plody: • Je-li postižený při vědomí, můžete se pokusit vyvolat zvracení. • V bezvědomí nepodávejte nic ústy! Položte postiženého do stabilizované polohy, při zástavě dechu provádějte dýchání z úst do úst. • Přivolejte co nejdříve lékařskou pomoc!

Publikováno 30.1.2014

Sbor dobrovolných hasičů VrdyCreated by obsah.info, 2013