Czech version English version German version
Sbor dobrovolných hasičů Vrdy

Krvácení

Krvácení

– První pomoc – Jak stavět silné krvácení – Tepenné krvácení – Drobná poranění a oděrky – Ošetřování malých řezných ran – Bodné rány Krvácení působí vždy skličujícím dojmem, ať je z řezné či jiné rány. Má být ošetřeno okamžitě a klidně. Považujte krvácení za vážné, když: – když krev silně stříká z rány – když je ztráta odhadem větší než 250 ml (1/4 litru) – když krvácení trvá déle než 5 minut

První pomoc: U malého poranění se krvácení zastavuje samo, během krátké doby. U těžkého poranění odtéká krev tak volně, že se nestačí srážet. Vaším hlavním úkolem je zpomalit tok krve tak, aby se mohla srazit a tak uzavřít poškozené cévy v ráně. Zpomalení krvácení se dosáhne tlakem v místě rány a zdvižením poraněné končetiny nad úroveň srdce. Nesnažte se vymývat ránu vodou či desinfekčními prostředky. Ihned po poskytnutí první pomoci vyhledejte lékařské ošetření.

Jak stavět silné krvácení: • Položte postiženého a zvedněte postiženou část těla. • Odstraňte lehce přístupná drobná cizí tělesa, jako např. úlomky skla, avšak zaražená cizí tělesa nevyjímejte! • Pevně přitlačte na ránu gázový tampon, svírajíce zející okraje k sobě. Pokud je v ráně nějaký pevně lpící předmět, netlačíme na něj přímo. • Udržujte tlak na ránu tím, že tampon pevně přivážete obinadlem nebo pruhem látky. • Když krev prosakuje obvazem, neodstraňujeme jej, ale přitočíme další tampony a obinadlo tak, aby drželo pevně s původním obvazem.

Tepenné krvácení: • Tiskněte prsty přímo v ráně (pokud nelze jinak, tak nepovolujte až do příjezdu lékaře) • Stiskněte tlakový bod (pažní, břišní, stehenní) • Přiložte tlakový obvaz – sterilní krytí – tlaková vrstva – fixace Pozor!!! Končetina nesmí být studená, na periferii musí být hmatný tep. Pokud je to nevyhnutelné, přiložte škrtidlo, a to pouze v případě: – úrazová amputace s masivním krvácením – krvácení z pažní a stehenní tepny – otevřená zlomenina, cizí těleso v ráně a masivní krvácení – dočasné zaškrcení krvácení při nedostatku ošetřujících – otrávená rána, uštknutí – zaškrcení jen žilního proudění (mírné zaškrcení) – arteriální proudění musí být zachováno – prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu Když už jednou škrtidlo přiložíme, tak ho víckrát nepovolujeme, postiženou končetinu fixujeme a intenzivně chladíme.

Zastavení silného tepenného krvácení má vždy prioritu před ostatními ošetřeními, ztráta většího množství krve je neslučitelná se životem!

Drobná poranění a oděrky Krvácení z drobné ranky pomáhá čistit ránu a většinou se samo zastaví během několika minut. Přitisknutí čistého tamponu na ránu na několik minut pomáhá stavět krvácení. Po zastavení krvácení vyčistěte okraje rány směrem ven opatrnými doteky tamponu. Není nutno čistit střed rány samé. Drobná poranění a i větší oděrky se hojí nejlépe, nejsou-li zakryta. Každá řezná rána delší 1 cm potřebuje sešití, aby se zabránilo jizvám. Poraďte se s lékařem nebo na úrazovém oddělení, zda rána potřebuje šití, je-li velmi znečištěná nebo se jedná o hlubokou bodnou ránu, např. hřebíkem.

Ošetřování malých řezných ran Očistěte okraje rány směrem ven. Na každý tah používejte čistý tampon. Namočte tampon do dezinfekčního prostředku, ale nedávejte dezinfekci přímo do rány. Malé řezné rány se hojí nejlépe nezakryté. Pokud okraje zejí, stáhněte je k sobě a přelepte je jedním či dvěma pásky náplasti.

Bodné rány Hluboká rána, způsobená znečištěným předmětem, např. rezavým hřebíkem nebo zubem zvířete, nese s sebou velké riziko infekce, jelikož se nečistota zanese hluboko do tkáně a rána krvácí příliš slabě, aby ji vyplavila. Pokud je hluboké poranění provázeno tupostí, brněním či slabostí v poraněné končetině, mohou být poškozeny nervy či šlachy. Pro všechny hluboké rány jsou tedy na místě antibiotika a protitetanová injekce, pokud není pacient proti tetanu očkován.

Publikováno 30.1.2014

Sbor dobrovolných hasičů VrdyCreated by obsah.info, 2013