Aktivita JPOIII Vrdy v roce 2015

Cvičení v Ethanol Energy

Dne 18. 12. 2015 se jednotka JPO III Vrdy zúčastnila taktického cvičení v lihovaru Ethanol Energy. Tématem cvičení byla likvidace požáru v přidruženém provozu, v tomto případě v dílnách.

Publikováno 19.12.2015 | Žádný komentář »

Schůzka mladých hasičů s jednotkou

Ve středu 10. 12. 2015 se uskutečnila další schůzka mladých hasičů. Tentokráte se schůzky zúčastnili i někteří členové JPO III Vrdy. Zástupce velitele jednotky dětem během krátké přednášky nastínil určitá pravidla, která musí dodržovat každý hasič během zásahu. Společně s technikem poté dětem představili naši dýchací techniku, kterou využíváme během některých zásahů. Naposledy tomu tak bylo při požáru skládky AVE v Čáslavi v červenci tohoto roku. Děti se rozhodně nenudily a během celé schůzky pokládaly hasičům všetečné dotazy. Součástí programu schůzky bylo také simulované vyhledávání osob. S tím se děti setkaly v závěru školního roku při cvičení na zdejší ZŠ. My jsme to však našim mladým hasičům zpestřili tím, že se celá ukázka uskutečnila v úplné tmě.

Publikováno 12.12.2015 | Žádný komentář »

Řízené pálení roští ve Zbyslavi

Naše jednotka byla požádána obcí o zabezpečení řízeného pálení velkého objemu roští ve Zbyslavi. Po dohodě s sbory ze Zbyslavi a Dolních Bučic byl stanoven termín na 10.10 2015. Termín byl řádně nahlášen na operační středisko HZS a celá akce byla ukončena v neděli 11.10. ráno.

Publikováno 13.10.2015 | Žádný komentář »

Požár stohu Vinaře

Dne 13. září byla povolána JPO3 Vrdy k požáru stohu v lokalitě Vinaře. Na místě se sešlo hned několik jednotek, z nichž některé byly ihned odvolány k dalšímu požáru mimo náš okrsek. Na místě nakonec zůstaly jednotky Vrdy a Žleby. Bylo provedeno uhašení požáru s dopravou vody z obce Lovčice.

Publikováno 15.9.2015 | Žádný komentář »

14. 7. 2015 – Požár skládky komunálního odpadu v Čáslavi

Publikováno 17.7.2015 | Žádný komentář »

Cvičení v ZŠ Vrdy 2015

Dne 17. 6. 2015 v 8:51 obdržela JPO III Vrdy SMS zprávu o požáru učebny ve zdejší základní škole. Jednalo se o taktické cvičení zaměřené na evakuaci osob z objektu školy dle požárních směrnic ZŠ a následnou likvidaci požáru souběžně s dohledáváním osob v objektu. Tohoto cvičení se účastnili hasiči z HZS Čáslav, JPO III Vrdy a JPO III Žleby. Naše jednotka měla po příjezdu za úkol rozvinout proudy k hašení požáru. Poprvé jsme tak měli možnost vyzkoušet si dýchací techniku v praxi při samotném zásahu. Dle slov ředitele školy Mgr. Stýbla proběhlo cvičení ukázkově a splnilo jeho očekávání. Žáci se chovali ukázněně a na konci měli možnost si detailně prohlédnout techniku profesionálních hasičů z Čáslavi. Foto: Karel Kropáček

Publikováno 18.6.2015 | Žádný komentář »

Nácvik použití dýchací techniky

Na základě dlouhodobého požadavku HZS na používání dýchací techniky v JPO obcí, byly i do naší jednotky zařazeny 3 dýchací přístroje řady Saturn. Jedná se o starší automaty vybavené novými maskami zakoupenými z prostředků obce určených na provoz JPOIII. Dne 4. 6. se členové jednotky zúčastnili nácviku jejich používání. Zároveň jsme si zkusili zátěžový test při chůzi do schodů v plné výbavě.

Publikováno 4.6.2015 | Žádný komentář »